تبلیغات
چتن کجور مازندران - شغل ومعشیت

چتن کجور مازندران

چتن نیوز

با سلام ورود شمارا به وبلاگ چتن کجور مازندران خوش آمد میگویم /شمادوستان میتوانیدنظرات پیشنهادات "سوالات ومشکلات خودرا در مورد روستای چتن از طریق این وبلاگ بامادرمیان بگذارید..../نظرات شما مایه دلگرمی ماست... .


شغل و معیشت روستاییان

این روستا منطقه کوهستانی دارای زمینهای کم بازده که کشاورزان نیاز به حمایت کارشناسان مجرب دارند یکی از عامل که کشاورزان  کشاورزی را رها کرده آواره شهرها شدند خسارات فراوان که از حیوانات موزی و زیان آور به محصولاتشان میاید شغل عمده اهالی دامپروری معیشت زندگی را از این طریق تعمین مینمایند که آن هم همه ساله0 تعداد زیادی از احشاماین روستا طعمه جانوران وحشی موجب ضرروزیان دامداران میشود که دامداران ناچار دام خود را فروخته چهارراههای آوارهو سرگردان میباسند .

برای چند نان بربری شرمنده عایله خود میباشند.

با توجه به این که بیشترین افراد ثابت در منطقه کجور و بیشترین دامدار حومه میباشد از نظر بهداشت ودرمان زیر فقر سر میبرند  یعنی یک بهورز ثابت ندارند بفرض اگر بهورز حضور داشته باشد فاقد هر گونه کمکهای اولیه یعنی اگر کسی دچار سوختگی یا دچار زخمی کمی شد در محل حتی باند بتادین وجود ندارد جلوی خونریزی آن گرفته ویا کسی نیاز به تزریقات شود باید هزینه زیادی خود و همراه آن منتقل نماید با مسافت زیادی به شهر مراجعه نماید

منابع:به گفته ریش سفیدان ومردم روستای چتن