تبلیغات
چتن کجور مازندران - رسم ورسومات گذشته

چتن کجور مازندران

چتن نیوز

با سلام ورود شمارا به وبلاگ چتن کجور مازندران خوش آمد میگویم /شمادوستان میتوانیدنظرات پیشنهادات "سوالات ومشکلات خودرا در مورد روستای چتن از طریق این وبلاگ بامادرمیان بگذارید..../نظرات شما مایه دلگرمی ماست... .


رسم ورسومات گذشته

متاسفانه آن رسوم آمیات گذشته سال به سال رو به نابودی فراموش شده مثلاعقدوعروسی در زمان قدیم طبق دستورشرع مقدس اسلام جوانی به سن بلوغ میرسیدخیلی ساده تشکیل خانواده میدادن دراین عصرزمان جوانان با سن بیش سال از تشکیل خانواده وحشت دارندچراوقتی یک جوان میبیند دختری درزمان عقدتقاضای چند صد سکه یا بیش از هزار سکه یاچند میلیون طلاء یا با جشن های پر زرق و برق داردآیااین جوان همه عمر خود راصرف جمع آوری سکه نماید قادر به پرداخت ان میباشد وقتی از بزرگان سوال میشود چرا این است که مهریه سبب استحکام روجین است سوال پس از این همه امار طلاق مهریه بالا چیست مادران وگذشتگان ما با مهریه ناجیز با کمترین امکانات باصمیمیت با عشق وعلاقه پیر میشدند فشار مهریه ان ها رامنظم کرده بودبه طور کل  ان صفاوصمیمیت رسم ورسوم گذشته نابود شدحتی کشاورزی ودامداری بلکه در این روستادر جوانان از بیکاری مینالند چون بی توجهی به کشاورز و دامدارنابود شد بیکاری افزایش پیدا کرد جوانان روستا را ترک کردند درقدیم احشام کجور وکلارستاق نیاز گوشت چالوس ونوشهر راتامین می کرد.بلکه مازاد ان به تهران حمل میشد ولی هم اکنون مردم روستا احتیاج خود را از شهر تامین میکنند در گذشته روستای چتن مصرف گندم وجو –علوفه خود کفا بودند در حال حاضر همه این ها واراداتی شده باتوجه به این که سیاست دولت کریمه جمهوری اسلامی بازگشت مردم به روستا می باشد باچنین وضعیت بیدرنگ جوانان روستا راخالی می نمایند جون نیاز به معیشت دارنددرگذشته جوانان در عروسی یادر ایام فراغت با بازی های محلی سالم سر گرم ولی در این زمان در اثر بیکاری اکثرا با کار های ناشایسته شغل های کاذب خود را سر گرم میکنند.

 

 منابع:به گفته ریش سفیدان ومردم روستای چتن