تبلیغات
چتن کجور مازندران - جغرافیا

چتن کجور مازندران

چتن نیوز

با سلام ورود شمارا به وبلاگ چتن کجور مازندران خوش آمد میگویم /شمادوستان میتوانیدنظرات پیشنهادات "سوالات ومشکلات خودرا در مورد روستای چتن از طریق این وبلاگ بامادرمیان بگذارید..../نظرات شما مایه دلگرمی ماست... .


 

نقطه جغرافیایی روستای چتن

روستای چتن منطقه کوهستانی و خوش آب و هوا طبیعت بسیار زیبا و سرسبز که از شرق به روستاهای ساس یا اسلام آباد فعلی و اتاق سرا و روستاهای زانوسرستاق و از غرب به روستای کیکو منجیر و از شمال به روستای ناصر آباد و از جنوب به رشته کوه البرز وراه مالرو به منطقه نور پلی زنگوله این روستا دارای مراتع سرسبز وغنی وچشمه های فراوان در دامنه کوهها که در اثر تنگدستی کشاورزان و فاقد کارشناسی بهرهبرداری کشاورزی از این چشمه های خدادادی نشده و نمیشود دارای دو مکان مشرفه که از قدیم مورد اعتقادات اهالی بوده که در سالهای اخیر بتوسط اهالی صحن سران ساخته شده .

چون این روستا در دامنه و دارای شیبهای فراوان وشیب به زبان محلی تن گفته میشود شاید به همین منظور اسم روستا چتن نام گذاری شد.

این روسا دارای مراتع سر سبز و غنی که از قدیم مملو از احشام بوده با بی توجهی مسئولین زیر بت گرانی علوفه مراتع خالی یا کاهش ازدام پیدا کرده.

بذکر است این روستا بخش کجور و تابع شهرستان نوشهر میباشد .

و همچنین این روستا دارای چهر مزار قدیمی و جدید میباشد که این نشانگر قدمت چند صد یا چندهزارساله روستا میباشد.

از جاهای دیدنی روستا:

طبیعت بکرسرسبزودیدنی هوای خنک لطیف در تابستان چشمه های سرد شفافزلال مخصوصاچشمه (خوش او)مراتع سرسبزوغنی-اینگاوچمبل سرا-کچت بن-لتسی - خرکنو – ایوار رودخانه چتن که از مرتع لتسی وتنگه – واز آلشرود سر آزیر میشودوزیارتگاه ایوار – خوش او.....

منابع:به گفته ریش سفیدان ومردم روستای چتن