تبلیغات
چتن کجور مازندران - قومیتی

چتن کجور مازندران

چتن نیوز

با سلام ورود شمارا به وبلاگ چتن کجور مازندران خوش آمد میگویم /شمادوستان میتوانیدنظرات پیشنهادات "سوالات ومشکلات خودرا در مورد روستای چتن از طریق این وبلاگ بامادرمیان بگذارید..../نظرات شما مایه دلگرمی ماست... .


قومیتی روستای چتن

مردم این روستا همگی مسلمان شیعه اثنا عشری معتقدسختکوش زحمتکش مهمانوازاز پنج طایفه: 1-سینکایی 2-موسوی و فاطمی سادات 3-قصاب که رضایی ولیپورفعلی 4-تقوی 5-بهاری .

که شتادو پنج درصدآن سینکایی که اسالتن ازسینک لواسان شغل اجداد هشمداران مالکیت پنج مرتع تابستانه و حدود 10مرتع قشلاق جهت تعلیف احشام خود یلاق وقشلاق میکردن.

در این روستا هشمداران بنامی بوده اند که نیاز مردم و کشور را براورده میکردن مورد افتخار اهالی بودند.

و همچنین روحانیت بزرگ چون ملاشیخ علی و ملارحیم سینکایی بیش صد سال قبل و حجهت السلام سید مرتضی فاطمی و حجت السلام سید علی اکبر موسوی شیخ نادعلی و شیخ محمد طاهر حجت السلام سید اسماعیل فاطمی حجت السلام حاج فاضل موسوی حجت السلام شیخ احد سینکایی و حجت السلام شیخ عنایت الله ذولقدر از افتخارات مح میباشد.
منابع:به گفته ریش سفیدان ومردم روستای چتن